… teñen final feliz

É curiosa a denominación desigual que se lle da a algunhas profesións segundo quen as desempeñe, para non variar, imos utilizar o exemplo de sempre: un home e unha muller.

É moi habitual que apliquemos a ficción á realidade. Pero hai algo peor. Coller as partes malas, sacalas de contexto, e,  ¡crelo!. Calquera que vise estas dúas películas, estaría influenciado polo  “prototipo” de personaxe que representan:

 American Gigolo: Julian Kay é un home novo, atractivo, culto, intelixente que utiliza as súas cualidades para vivir da prostitución. A súa manager é Anne, que se encarga de buscarlle mulleres que paguen o diñeiro que pide por os seus servizos…..

Pretty Woman: Todo cambia para Vivian Ward, unha prostituta cun corazón fora do común, cando coñece a Edward Lewis, un poderoso home financeiroVivian ofrécelle a súa axuda e os seus servizos para esa noite….

O final destes  310 gigolós foi algo menos “bonito”. ¿Serían tan atractivos, cultos e intelixentes como Julian Kay?

Compartir

Tamara G. Lema

Ha dirigido el desarrollo del universo "Calcetin(e)s". Actualmente compagina su participación en Máscaras con un nuevo proyecto personal.